Úvod Novinky Tisková konference k projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“

Tisková konference k projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“

Z tiskové konference k projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“ spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu ze dne 7. 12. 2011.
Tisková konference k projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“

Z tiskové konference

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 v rámci dokončovaného projektu „Další vzdělávání pedagogických pracovníků v technické oblasti“ nadále významně zlepšuje podmínky pro výuku. V projektu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, průmyslovka v uplynulých třech letech čerpala více než 4 miliony korun na pořízení a modernizaci vybavení odborných učeben, vytvoření výukových materiálů.

Na závěrečné tiskové konferenci dne 7. prosince 2011 v odloučeném pracovišti školy pro praktické vyučování v Mladých Bukách seznámil ředitel školy Vladislav Sauer účastníky s projektem, jeho cíli a přínosy. Představil rovněž konkrétní výstupy projektu, např. kompletně modernizované laboratoře pro výuku elektrotechnických měření a vytvoření kurzů pro pedagogy, včetně výukových materiálů.

Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnov zhodnotil význam trutnovské průmyslovky jako vzdělávací instituce pro tento region.

Po skončení projeku budou vzniklé výukové materiály a kurzy nadále využívány pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

Akce dokumentů

Kategorie:

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY